Sztuka Pomaga

Celem Fundacji jest niesienie pomocy oraz wsparcia psychologicznego poprzez sztukę.

Chcemy, aby chore, niepełnosprawne oraz społecznie wykluczone dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności plastycznych i innych zainteresowań artystycznych.

Dlatego współpracując z artystami takich dziedzin sztuki, jak m.in.: plastyka, muzyka, teatr, sztuki wizualne i łączone, organizujemy zajęcia, warsztaty, prezentacje mające na celu poprawę jakości życia podczas: walki z chorobą, rehabilitacji lub koniecznej izolacji.

Zajmujemy się również organizowaniem wystaw, aukcji, spektakli i performansów w celu zebrania funduszy, promocji działalności Fundacji oraz przedstawienia twórczości i osiągnięć podopiecznych.