Kiedy życie nie daje nam tego, o czym marzymy, a bardzo, bardzo chcemy mieć swoje miejsce na podium, to ważne aby mieć wokół siebie ludzi, którzy zbudują specjalny ring i na nim właśnie stoczymy swoje zwycięskie walki. Takim miejscem dla niezwykłego chłopca jest stół w pracowni plastycznej, a bezcennym wsparciem zaangażowanie i cierpliwość Rodziców. Nasz wyjątkowy artysta mimo wielu przeszkód co tydzień podejmuje wyzwanie jakim jest udział w zajęciach artystycznych i coraz bardziej zaskakuje swoją panią od plastyki oryginalnym podejściem do proponowanych technik, umiejętnością radzenia sobie z trudnymi tematami i łatwością z jaką chłonie wiedzę o sztuce. Zdecydowanie, to jest czas i miejsce jego osobistego sukcesu! Gratulujemy!