Prace zainspirowane polską złotą jesienią

W październiku odwiedziliśmy naszych małych artystów z dziecięcego oddziału onkologii proponując niezwykłą technikę na szkle z plasteliną, listkami i markerami. Efektem były prześliczne obrazki w drewnianych ramkach inspirowane polską złotą jesienią.

2jesien

WP_000714

3jesien