Fundacja Pogotowie Artystyczne

Schroegera 72, Warszawa,
KRS 0000465159,

Konto Fundacji:
Bank Pekao 62 1240 2887 1111 0010 7176 1542

Magdalena Kobierecka
Warszawa, tel.: 518 859 973,

e-mail: artpogotowie@gmail.com